Navigácia

ZUŠ - pobočka ZŠ Lodno

Základná umelecká škola v ZŠ Lodno - pobočka ZUŠ KNM

     V školskom roku 2010/2011 nadviazalo vedenie  Základnej  školy Lodno spoluprácu so Základnou umeleckou školou v Kysuckom Novom Meste a v ZŠ Lodno bola otvorená pobočka ZUŠ KNM. Žiaci sa prihlásili na hudobný odbor v hre na klavír, flautu, gitaru, spev a výtvarný odbor. Najväčší záujem bol o spev a hru na klavír, a tak sa od septembra 2010 začala v ZŠ Lodno vyučovať spev a hru na klavír pani učiteľka Mgr. Dagmar Labáková. V školskom roku 2011/2012 vyučovala spev pani učiteľka Evka Králiková, klavír a keyboard Katka Hanuliaková, v II. polroku pribudla v rámci hudobného odboru gitara.

Od školského roku 2012/2013 je v hudobnom odbore otvorený vyučovací predmet spev, klavír, keyboard, gitara - počet prihlásených žiakov 28. Záujem bol aj o hru na flautu a akordeón, tieto predmety môžu byť otvorené v budúcom školskom roku pri dostatočnom počte prihlásených. 

 

                                   

Školský rok 2018/2019: 

http://www.zusknm.sk/

Hudobný odbor - spev,  klavír  (piatok) : Mgr. Alenka Gavlasová

Hudobný odbor (UTOROK) -  klavír

p.uč.Dubinina

 

Hudobný odbor -   klavír ( streda):

p.uč.Lucia Kostúrová

 

Hudobný odbor -  keyboard, klavír, hlasová výchova + hudobná náuka ( utorok):

Mgr. Mária Belicová

 

 

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria