Navigácia

ZUŠ - pobočka ZŠ Lodno

Základná umelecká škola v ZŠ Lodno - pobočka ZUŠ KNM

     V školskom roku 2010/2011 nadviazalo vedenie  Základnej  školy Lodno spoluprácu so Základnou umeleckou školou v Kysuckom Novom Meste a v ZŠ Lodno bola otvorená pobočka ZUŠ KNM. Žiaci sa prihlásili na hudobný odbor v hre na klavír, flautu, gitaru, spev a výtvarný odbor. Najväčší záujem bol o spev a hru na klavír, a tak sa od septembra 2010 začala v ZŠ Lodno vyučovať spev a hru na klavír pani učiteľka Mgr. Dagmar Labáková. V školskom roku 2011/2012 vyučovala spev pani učiteľka Evka Králiková, klavír a keyboard Katka Hanuliaková, v II. polroku pribudla v rámci hudobného odboru gitara.

Od školského roku 2012/2013 je v hudobnom odbore otvorený vyučovací predmet spev, klavír, keyboard, gitara - počet prihlásených žiakov 28. Záujem bol aj o hru na flautu a akordeón, tieto predmety môžu byť otvorené v budúcom školskom roku pri dostatočnom počte prihlásených. 

 

                                   

Školský rok 2014/2015: 

Hudobný odbor - nástroj spev,  klavír  (ŠTVRTOK) : Mgr. Alenka Gavlasová

Hudobný odbor (UTOROK) -  gitara 

vedie Mgr. Lehocký, od októbra Mgr. Tomáš Béger 

  

Hudobný odbor - spev, keyboard, klavír, hlasová výchova + hudobná náuka ( PIATOK):

vedie Erika Šutá

 

 

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria