Navigácia

 • Oznam.

  Vyučovanie v novom roku po vianočných prázdninách sa začína v utorok, 8. januára 2019, rovnako i prevádzka školského klubu detí.

 • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019

 • Náš vianočný stromček

  Do galérie Náš vianočný stromček boli pridané fotografie.

 • Nácvik štvrtákov na vianočnú akadémiu

  Do galérie Nácvik štvrtákov na vianočnú akadémiu boli pridané fotografie.

 • Vianočný zvonček - súťaž v speve vianočných kolied

  Znova sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže v speve vianočných piesní Vianočný zvonček v Kys.N. Meste pod vedením p. uč. Brandýsovej. I tento rok získali pre našu školu umiestnenie 1. miesto a to skupina detí Marianka Brandýsová, Anetka Ďurčová, Natálka Martikánová v sprievode heligónky Dávidkom Mrvečkom a 2. miesto spevácka skupina týchto detí posilnená o Rebeku Brandýsovú, Elišku Kasajovú a Pavlínku Hanuliakovú. Gratulujeme. Deti boli za svoj úspech ocenené odmenou a pochvalou.

 • Vianočná akadémia v KD Lodno

  Do galérie Vianočná akadémia v KD Lodno boli pridané fotografie.

  V piatok, 21.decembra 2018,  po dôkladnej príprave a nácviku triednymi pani učiteľkami Kvašňovskej (1.roč.), Šutiakovej (2.roč.). Brandýsovej (3.roč.) a Dubovickej (4.roč.) vystúpili naši žiaci v Kultúrnom dome v Lodne so svojím kultúrnym programom. Deti spievali, tancovali, prednášali básne, hrali divadielka, rozprávky Soľ nad zlato, O červenej čiapočke, Koza rohatá a jež, Materinská láska, vypočuli sme si hru  na heligónkach, harfe, akordeone, žiaci z Detského folklórneho súboru  Lodňanček pod vedením Laury Riečičiarovej a Martina Petričku z FS Drevár zaspievali a zatancovali svoje pásmo, s programom sa predstavili aj žiaci ZUŠ KNM - pobočka Lodno pod vedením Alenky Gavlasovej, rodina Mrvečková nám zahrala a zaspievala vianočné koledy. Každé predstavenie bolo odmenené veľkým potleskom rodičov, starých rodičov a hostí, ktorých bola plná sála. Na konci celej vianočnej akadémie, po dvojhodinovom programe,  sme si všetci spoločne zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc. Atmosféra bola úžasná, vládla radosť a dobrá nálada z prichádzajúcich Vianoc. Po skončení programu sa otvorili vianočné trhy, kde si mohli hostia zakúpiť deťmi vyrobené vianočné výrobky, ikebany. Taktiež aktívne mamičky Janka Ďurčová, Lenka Bzdylová, Janka Hanuliaková, Lenka Kavčiaková, Zuzka Mozolová, Marcelka Šouflová a pani učiteľka Kvašňovská  prispeli svojimi výrobkami. Zuzke Mrvečkovej ďakujeme za varenie vianočného punču, Janke Ďurčovej za jeho predaj. Lenke Bzdylovej ďakujeme za výrobu a sponzorský predaj  šľahačkových gofrí.

 • Beseda k Vianociam s p. Belanom

  Do galérie Beseda k Vianociam s p. Belanom boli pridané fotografie.

  Tradične uskutočňujeme pre deti besedy s pánom Belanom. Aj teraz prišiel našim deťom porozprávať o pravom posolstve Vianoc.Na konci sa uskutočnil kvíz, kde mohli deti získať malé odmeny za pozornosť. Naši žiaci mu z vďaky pekne zaspievali, zahrali a darovali vlastnoručne zhotovenú vianočnú ikebanu.

 • Divadelné predstavenie Rumcajs - divadlo Na hojdačke

  Do galérie Divadelné predstavenie Rumcajs - divadlo Na hojdačke boli pridané fotografie.

 • Mikuláš 2018

  Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

  I tento rok nás presne 6.12. navštívil Mikuláš s balíčkami sladkostí a dobrôt pre deti. Spoločnosť mu robil čert. Deti oboch privítali a prednesom básní, spevom piesní, tančekmi a scénkami ukázali, že si balíček zaslúžia. V tento deň panovala dobrá a veselá nálada.

  Ďakujeme za spolufinancovanie balíčkov rodičmi,  fondu ZRPŠ, za sponzorstvo opäť ďakujeme p. Danielovi Suriakovi.

 • Štvrtácky Halloween

  Do galérie Štvrtácky Helloween boli pridané fotografie.

  Aj keď uprednostňujeme tradičné slovanské sviatky a oslavy, štvrtáci si chceli užiť spoločné chvíle v našej škole a upeviť kamarátske vzťahy veselou zábavou. Preto sme si spoločne urobili halloweensku zábavu. Deti prišli do školy v maskách, priniesli si občerstvenie a hudbu na diskotéku, p.Bzdylová tradične upiekla pre všetkých vynikajúcu pizzu. A učenie bolo fuč! :-)

 • Oznam.

  Riaditeľka Základnej školy Lodno podľa §150, ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že udeľuje žiakom ZŠ Lodno dňa 22.11.2018 (štvrtok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7:00 hod. do 18.30 hod. V prevádzke nebude ani školský klub detí.

                                                                                                  Mgr. Beáta Dubovická, riaditeľka školy

 • Tekvice a tekvičky - tvorivé dielne s rodičmi

  Do galérie Tekvice a tekvičky - tvorivé dielne s rodičmi boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sa uskutočnili v našej škole tvorivé dielne, kde pani učiteľky Kvašňovská a Brandýsová v spolupráci s rodičmi tvorili z jesenných plodov postavičky a zvieratká. Fantázia nechýbala nikomu, ani veselá nálada. Výstavka výrobkov nám skrášlila predchodbu v škole  niekoľko dní. Radosť pozerať. 

 • OZNAM

           Riaditeľka ZŠ Lodno 67, 02334 Vám oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov a v súlade s § 3 ods.10 vyhlášky 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách v znení neskorších predpisov udeľuje voľno dňa 29.10.2018 (pondelok) žiakom Základnej školy Lodno z prevádzkových dôvodov.                                                                                         

           Organizácia v týždni  od 29.októbra do 2. novembra 2018 bude nasledovná: 

  29.10.2018 (pondelok) - riaditeľské voľno

  30.10.2018 (utorok)      - mimoriadny štátny sviatok - 100. výročie prijatia Deklarácie                                                                                    slovenského národa

  31.10.2018 (streda) - 2.11.2018 (piatok) - Jesenné prázdniny

                                                                                                  Mgr. Beáta Dubovická, riaditeľka školy

   

 • Slávnostné otvorenie šk.roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné otvorenie šk.roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

        Riaditeľstvo Základnej školy Lodno oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok, 3. septembra 2018, o 09:00 hod. v budovy základnej školy. Prváčikovia si prinesú svoju školskú tašku. Tešíme sa na Vás. 

 • Slávnostné a veselé ukončenie šk.r.2017/2018

  Do galérie Slávnostné a veselé ukončenie šk.r.2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Habakuky - Donovaly - celoškolský výlet

  Do galérie Habakuky - Donovaly - celoškolský výlet boli pridané fotografie.

 • Habakuky - Donovaly - celoškolský výlet

  Do galérie Habakuky - Donovaly - celoškolský výlet boli pridané fotografie.

  V piatok, 15.júna 2018, sme  boli na celoškolskom výlete na Donovaloch v rozprávkovej dedinke Habakuky. Zažili sme  atmosféru slovenských ľudových rozprávok v tejto  netradičnej dedinke, ktorú tvoria domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry.   Vynikajúci herci nám zahrali interaktívne rozprávky Zlatá priadka, O dvanástich mesiačikoch, Janko a Marienka.  Či už to bola originálna rozprávková architektúra, interaktívne divadelné predstavenia, ukážky ľudových remesiel. ukážky práce ľudových remeselníkov, tvorivá výtvarná dielňa Negrambľoš, prehliadka múzea Svetozára Stračinu, hojdačky, preliezky, ihrisko pre loptové hry, predajňa suvenírov Kurník shopa center, minizoo, deti prežili deň plný zábavy, smiechu a radosti. 

 • Návšteva 5.pluku špeciálneho určenia a HaZZ Žilina

  Do galérie Návšteva 5.pluku špeciálneho určenia a HaZZ Žilina boli pridané fotografie.

  5.júna 2018 sme sa zúčastnili DOD 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, čo je  elitný pluk a zároveň jediná jednotka síl pre špeciálne operácie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Mohli sme vidieť vojenskú techniku, zbrane, sieň slávy, krátky dokumentárny film z misie v Afganistane. Po prehliadke sme sa presunuli k Záchranným zložkám HaZZ, kde sme videli hasičskú techniku, prácu výcvikového centra K-9 s policajnými a záchranárskymi psami, ukážky hľadania ľudí či útoku na páchateľa, hasiči predviedli hasenie požiaru auta.  Deti mohli  vidieť a obdivovať náročnú prácu týchto povolaní. 

 • Deň detí 2018

  Do galérie Deň detí 2018 boli pridané fotografie.

  Dnešný Deň detí bol plný zážitkov a zábavy. Najskôr to bola návšteva u pána Štefana Tvrdého, kde sme obdivovali jeho zručnosť, vlastnoručne postavené miniatúry stredovekého hradu a gotickej katedrály, záhradu. Potom nasledoval turistický pochod k chate pána Dušana Chyláka, kde nás už čakal výborný guláš, ktorý navaril s pánom Ľudovítom Romanom. Pán Roman s prácou poľovníkov zoznámil našich žiakov, ukázal im vábičky na zver, strelné zbrane. Deti si mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovky. Pani Zdenke ďakujeme za výborné koláčiky. Ďalšie občerstvenie bolo poskytnuté školou a pani starostkou. Bol to úžasný deň. ĎAKUJEME!

strana:

Novinky

Kontakt 0911181890

 • Základná škola Lodno
  Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
 • +421 x 4231756
  0911 181 890

Fotogaléria