Navigácia

PROJEKTY

Elektronizácia vzdelávacieho procesu regionálneho školstva

Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V rámci projektu EVPRŠ získala naša škola interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, notebook a 20 ks tabletov. 

Školení v projekte sa zúčastnila Mgr. Beáta Dubovická, tabletové školenie s programom Samsung School absolvovali všetky vyučujúce. 

http://www.digiskola.sk/

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria