Navigácia

Organizácia vyučovania a konzultačné hodiny

Organizácia vyučovania.

ČASOVÉ ROZVRHNUTIE DŇA ZŠ

7.30 – 8.15                  1. vyučovacia hodina

8.15 – 8.25                  malá prestávka

8.25 – 9.10                  2. vyučovacia hodina

9.10 – 9.30                  veľká prestávka

9.30 – 10.15                3. vyučovacia hodina

10.15 – 10.25              malá prestávka

10.25 – 11.10              4. vyučovacia hodina

11.10 – 11.20              malá prestávka

11.20 – 12.05              5.vyučovacia hodina

12.05 – 12.20              malá prestávka

12.20 – 13.05               6.vyučovacia hodina

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ Lodno

 

od

do

spolu

Pondelok

11.15 hod

15:15 hod

( 4 hod.)

Utorok

11:15 hod

15:15 hod

( 4 hod.)

Streda

11:15 hod

15:15 hod

( 4 hod.)

Štvrtok

11.15 hod

15:15 hod

( 4 hod.)

Piatok

11.15 hod

14:45 hod

( 3,5 hod.)

 

 

Celkom:

19,5 hodín

 

 

DOZOR UČITEĽOV

Pondelok                          p. uč. Kvašňovská

Utorok                              p. uč. Brandýsová

Streda                               p. uč. Brandýsová

Štvrtok                             p. uč. Šutiaková

Piatok                               p. uč. Kvašňovská

Dozor v školskej jedálni : Bc. Dáša Vargová

Dozor v ŠKD počas obeda v ŠJ: Mgr. Anna Šutiaková

 

 

 

KOINZULTAČNÉ HODINY  pre rodičov našich žiakov

O prospechu, správaní a ďalších informáciách sa môžete informovať u vyučujúcich v nasledovných konzultačných hodinách:

Konzultačné hodiny vyučujúcich sú zverejnené v predchodbe budovy školy. 

Mgr. Anna Šutiaková – pondelok od 11:10 - 12:00 hod.

Mgr. Slavomíra Brandýsová – streda od 10:30 - 11:20 hod.

Mgr. Beáta Dubovická – pondelok od 10:30 - 11:20 hod.

Mgr. Vlasta Kvašňovská – piatok od 10:30 -11:20 hod.

 

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali vyučovací čas pani učiteliek a informovať sa ohľadom vašich detí chodili v čase konzultačných hodín alebo po vyučovaní. Rozvrh hodín jednotlivých vyučujúcich si môžete pozrieť na školskej webovej stránke. 

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria