Navigácia

Organizácia vyučovania a konzultačné hodiny

Organizácia vyučovania.

ČASOVÉ ROZVRHNUTIE DŇA ZŠ

7.30 – 8.15                  1. vyučovacia hodina

8.15 – 8.25                  malá prestávka

8.25 – 9.10                  2. vyučovacia hodina

9.10 – 9.30                  veľká prestávka

9.30 – 10.15                3. vyučovacia hodina

10.15 – 10.25              malá prestávka

10.25 – 11.10              4. vyučovacia hodina

11.10 – 11.20              malá prestávka

11.20 – 12.05              5.vyučovacia hodina

12.05 – 12.20              malá prestávka

12.20 – 13.05               6.vyučovacia hodina

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

od

Do

Spolu

Pondelok

11.10 hod

15:35 hod

(4 hod 25 min)

Utorok

11:10 hod

15:35 hod

(4 hod 25 min)

Streda

11:10 hod

15:35 hod

(4 hod 25 min)

Štvrtok

11.10 hod

15:35 hod

(4 hod 25 min)

Piatok

11.10 hod

15:30 hod

(4hod 20 min)

 

 

Celkom:

22  hodín

 

DOZOR UČITEĽOV

Pondelok                          p. uč. Kvašňovská

Utorok                              p. uč. Brandýsová

Streda                               p. uč. Brandýsová

Štvrtok                             p. uč. Šutiaková

Piatok                               p. uč. Kvašňovská

Dozor v školskej jedálni : Bc. Dáša Vargová

Dozor v ŠKD počas obeda v ŠJ: Mgr. Anna Šutiaková

 

KOINZULTAČNÉ HODINY  pre rodičov našich žiakov

O prospechu, správaní a ďalších informáciách sa môžete informovať u vyučujúcich v nasledovných konzultačných hodinách:

Konzultačné hodiny vyučujúcich sú zverejnené v predchodbe budovy školy. 

Mgr. Beáta Dubovická riaditeľka školy PO-PI 10:30 - 11:30 hod.
  triedna učiteľka 4.A UTOROK 10:30 - 11:30 hod. 
Mgr. Vlasta Kvašňovská triedna učiteľka 1.A UTOROK 10:30 - 11:30 hod. 
Mgr.Anna Šutiaková  triedna učiteľka 2.A UTOROK 12:05 - 13:05 hod. 
Mgr. Slavomíra Brandýsová triedna učiteľka 3.A UTOROK 08:15 - 09:15 hod. 
Mgr. Anna Šutiaková  výchovná poradkyňa UTOROK 09:15 - 10:15 hod. 

 

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali vyučovací čas pani učiteliek a informovať sa ohľadom vašich detí chodili v čase konzultačných hodín alebo po vyučovaní. Rozvrh hodín jednotlivých vyučujúcich si môžete pozrieť na školskej webovej stránke. 

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria