Navigácia

2% z odovzdanej dane

2% z odovzdanej dane - tlačivá, informácie

Prosba o poskytnutie 2% Vašej už zaplatenej dane z príjmu za rok 2017 pre našu školu

Milí rodičia a priatelia školy.

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní za rok 2017 v prospech Základnej školy Lodno. Naďalej máme záujem, aby sa Vaše deti, naši žiaci vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a k tomuto procesu aby sme mali kvalitné učebné pomôcky.  Ďakujeme Vám za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Prosíme Vás teda o poskytnutie 2% z Vašich daní, ktoré štát umožňuje  využiť na tieto účely. Ide o financie, ktorá štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2% z týchto daní aj pre našu školu.   Vopred ďakujeme.

Mgr. Beáta Dubovická, riaditeľka ZŠ Lodno

Tu si môžete stiahnuť tlačivo Vyhlásenie zamestnanca o poukázaní 2% z odovzdanej dane a tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane. 2% naša škola vyberá v spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región Žilina. 

Dôležité: Aby nám boli vyzberané finančné prostriedky poukázané na náš účet, musíme mať aspoň kópie vypísaného vyhlásenia a potvrdenia, resp. strany o poukázaní 2% z daňového priznania, na základe ktorých si vyžiadame od nadácie nami vyzberané prostriedky. 

VYHLÁSENIE ZAMESTNANCA :

stiahnuť tu: Vyhlasenie_2017.pdf

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA

stiahnuť tu: Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2017.doc

Postup na poukázanie 2%

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.Po vykonaní ročného zúčtovania  požiadajte  Vášho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Vypíšte a podpíšte  tlačivo  Vyhlásenie za rok 2017. Do vyhlásenia sa na základe Potvrdenia od zamestnávateľa vpíše suma vo výške 2%, ktorá sa vypočíta zo sumy uvedenej na potvrdení. (toto môžeme urobiť za Vás)

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite alebo doručte riaditeľke školy do  25.4. 2018 (najlepšie čím skôr), ostatné vybavíme za Vás.

Pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby)

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane je obsiahnuté v daňovom priznaní. Prosíme Vás, aby ste ako príjemcu uviedli Nadácia Spoločne pre región, adresa: Framborská 12, 01001 Žilina, právna forma: nadácia, IČO: 37900706

Tlačivá je možné stiahnuť na webovom sídle školy v sekcii 2% z odovzdanej dane - tlačivá.

Vopred ďakujeme.

 

 

 

VOPRED ĎAKUJEME. 

 

Z doteraz vyzberaných 2% z odovzdanej dane sme do školy zakúpili: dataprojektor, e-beam interaktívny systém, rebriny a lavičku do telocvične, keramické tabule do každej triedy + príslušenstvo, fotoaparát, držiaky na dataprojektory do tried + príslušenstvo, výučbové softwéry k vyučovacím predmetom, basketbalové koše na športové ihrisko, hokejky, nástenné obrazy na vyučovacie predmety, všetky učebné pomôcky, počítačové zostavy a príslušenstvo, školský nábytok.  Aj v tomto roku využijeme finančné prostriedky na ďalšiu modernizáciu vyučovacieho procesu a prostredia školy.

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria