Navigácia

Časopis ŠKOLÁČIK

Ročenka 2006/2007

Školáčik

  

Riaditeľka školy     :              Mgr. Beáta Dubovická

Pani učiteľky           :              Mgr. Vilma Kuricová

                                                Mgr. Vlasta Kvašňovská

                                                Mgr. Anna Šutiaková   

                                                Mgr. Slavomíra Brandýsová
                                                Mgr. Magda Tokáriková

Pán farár                  :              Mgr. Pavol Kalabus

Pani vychovávateľka ŠKD:   Bc.  Dáša Vargová

Nepedagogickí pracovníci:   p.Viera Vavreková (upratovačka)

                                                p. Zuzana Šutá (kurička)

                                                p. Ondrej Starička (školník)

  

Triedna pani učiteľka: Mgr. Vlasta Kvašňovská

Žiaci:Kristína Belanová, Andrea Birčiaková, Matúš Červienka, Vanessa Ďurčová, Juraj Fujak, Dominika Halusková, Kornélia Heltová, Mário Kavčiak, Dominika Kuchtová, Kristína Kurišová, Natália Obrková, Ľuboš Roman, Daniel Šamaj, Dominika Šerešová, Tomáš Škor, Adriána Škorvánková, Denisa Truchlá, Denis Trúchly, Kristína Urbanová


Triedna pani učiteľka
: Mgr. Anna Šutiaková

Žiaci: Erika Bukovanská*, Martin Chovanec*, Daniel Chylák, Marián Kavčiak, Jana Macášová, Dana Oravcová, Bianca Suriaková, Monika Šidlová*, Júlia Špircová*, Patrik Šupol, Adrián Tomčík

Triedna pani učiteľka: Mgr. Vilma Kuricová

Žiaci: David Fuják*, Daniela Fujáková*, Lukáš Gajdoš, Daniel Helt, Pavlína Hoferová, Veronika Karasová*, Patrik Kuchra, Nikola Kvašňovská*, Andrea Lisková*, Kristián Macáš, Matej Macáš, Patrik Macáš, Natália Matúšová*, Tomáš Minarovič, Kristína Obrková, Natália Romanová, Veronika Romanová, Lukáš Trúchly, Dominika Tvrdá, Lukáš Tvrdý


Triedna pani učiteľka:
Mgr. Beáta Dubovická

Žiaci: Katarína Belanová, Simona Hmírová*, Barbora Chovancová*, Terézia Chovancová, Veronika Macejková,Klaudia Martikánová*, Matej Mrvečka, Michal Truchlý, Miloš Vantola

(* - žiaci so samými jednotkami)

 

           

 

Navštevovali sme  v škole  záujmové krúžky:

 

  1. Krúžok ANGLICKÉHO JAZYKA I. - začiatočníci

- p. uč. Brandýsová (11 žiakov).

     

      2.   Krúžok ANGLICKÉHO JAZYKA II.- mierne           

            - pokročilí – p. uč. Dubovická  (11 žiakov)

 

  1.  Krúžok POČÍTAČOVÝ  I.

- p. uč. Kvašňovská (9 žiakov)

 4. Krúžok POČÍTAČOVÝ II.

- p. Kavčiaková (9 žiakov)

 

  1. Krúžok ŠIKOVNÝCH RÚK

- p. uč. Kuricová ( 6 žiakov)

 

  1. Krúžok TANEČNÝ

- p. uč.  Šutiaková (15 žiakov)

 

      7. Krúžok TURISTICKÝ

            - p. vych. Vargová

 

 

... alebo sme navštevovali Školský klub detí.

Čo sme tam robili? Hrali sme sa, športovali, chodili na prechádzky, pozerali TV, písali domáce úlohy a.....vyvádzali. No staráli sme sa aj o studničku s pramenistou vodou na vyšnom konci - „ Pod hájnicou“, ktorú si naša škola „adoptovala“  na základe prihlášky do  Projektu Vody Kysúc. Vybraté studničky boli zastrešené, aby boli chránené pred znečistením – ako tá „naša“.  Škoda, že pre skládku dreva ju nie je dobre vidno.

 

14.11.2006 Koncert  Katky Koščovej

         1. slovenská superstar nám zaspievala v Športovej hale  

          v Rudine.(V spolupráci s OcÚ Rudinská.)

26.10. Predstavenie kúzelníka Jaríniho z Košíc.

27.11. „Budkáčik a Dubkáčik“ v podaní divadelnej skupiny

         MASKA zo Zvolena.

1.12.  Športové hry a súťaže na dobudovanej ploche školského

         ihriska.

6.12. Oslava Mikuláša s balíčkami a mikulášskou diskotékou.

16.12. Vianočný koncert skupiny Musica zo Žiliny.

17.1. Beseda s požiarnikom p.Ľ.Liskom

21.2. Návšteva Bábkového divadla v Žiline

 

Žiaci 1. ročníka s Katkou Koščovou (foto viď. fotoalbum)

.

7.3. Beseda o zdraví.

21.3. Predstavenie 16 ľudových hudobných nástrojov hudobníkom

       z Očovej.

26.  4.“ No počkaj, zajac! „- predstavenie divadla Maska zo Zvolena.

 30.3 . Školské kolo v prednese poézie a prózy:

1. miesto: Barborka Chovancová a Nikolka Kvašňovská

2. miesto: Kornélie Heltová

3. miesto: Monika Šidlová

Na okresnom kole v prednese poézie získala Barborka Chovancová (4. ročník) 3. miesto.

Na súťaži v rozprávaní rozprávky Rozprávkové vretienko získala Barborka tiež 3. miesto.

 

Odmenené víťazky školského kola v prednese poézie a prózy:

N. Kvašňovská (1.m.), M. Šidlová (3.m.), K. Heltová (2.m.)

 

30. 3.                           Noc s Andersenom

v Základnej škole Lodno

 

     Pri príležitosti výročia narodenia slávneho rozprávkara H.CH. Andersena a oslavy sviatku detskej knihy sa naša škola zapojila do Medzinárodného podujatia na podporu čítania detskej literatúry Noc s Andersenom.

Túto magickú noc prežili deti v škole, kde čítali, počúvali, dramatizovali rozprávky, maľovali , súťažili, želaniami zdobili „rozprávkový strom“,  uskutočnili lampiónový sprievod obcou v maskách rozprávkových postáv, mailovali s kamarátmi zo Slovenska, Čiech i Poľska, varili protistrašidlový čaj a jedli rozprávkovú tortu.

     Podujatie začalo v piatok 30. marca 2007 o 17.00 hod. a končilo v sobotu o 08.00 hod. raňajkami v škole.

 

 

Beseda o lese v školskom altánku

 

      23.4 Pri príležitosti Dňa Zeme sme s deťmi uskutočnili akciu „Stromy poznania“ v spolupráci s lesnými pracovníkmi Ing. ....., s ktorými deti besedovali v školskom altáne o lesných stromoch. Následne v areáli školy za „asistencie“ detí vysadili sadeničky jedle, smreka, borovice, buka a duba, ktoré predali do starostlivosti žiakov.

     Vrámci ochrany životného prostredia a prírody pravidelne organizujeme zber papiera, tetrapakových krabíc, plastových uzáverov, ktoré následne odovzdávame do zberne na recykláciu. Za peniaze zo zberov sa zakúpili žiakom odmeny za zber a 15 ks kníh do žiackej knižnice v hodnote 2500,-Sk.

 
      Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a blížiaceho sa konca školského roka sme navštívili so žiakmi westernové mestečko Šiklúv Mlýn pri Liptovskom Mikuláši. Ocitli sme sa v „Amerike“ v slávnych dobách drsných kovbojov, Indiánov, slávnych šerifov a elegantných dám. Deti si vyskúšali lukostreľbu, jazdu na elektrickom býkovi, jazdu na koni, ryžovanie zlata, odviezli sa na vláčiku Union Pacific a uvideli veľkú Westernovú show s ukážkami kovbojského umenia,  pravú kovbojskú prestrelku, trénované kone, psy, lamu a akčné divadlo z Divokého západu.   Z Western City  si domov priniesli nielen suveníry, ale aj veľa pekných zážitkov.

 

Štvrtáci vo Western City Šiklúv Mlýn (viď. fotoalbum)

 

 

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria