Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Matematika MAT
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.10.2018

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria