Navigácia

Píšu o nás v novinác

80. výročie ZŠ Lodno v Kysuciach

http://www.e-kysuce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=9499&Itemid=140

 

ZŠ v Lodne oslávila 80. Výročie, najviac žiakov mala v šk. r. 1940/41 Tlačiť E-mail
Piatok, 10 december 2010
historia_zs.jpgHistóriu Základnej školy v Lodne zachytáva jedna fotografická  a dve písané  školské kroniky . Sú v nich zaznamenané začiatky školy, kedy v roku 1928 na základe žiadosti povolilo ministerstvo školstva subvenciu vo výške 200 000 Kč, čo umožnilo začať prípravné stavebné práce. Urbárnici a tiež politickí predstavitelia povolili výrub lesov v hodnote 150 000 Kč.
Takýmto spôsobom zabezpečili stavbu novej štátnej ľudovej školy, s ktorou sa začalo v lete 1929 a skončilo na jeseň 1930. 13. septembra 1930  už začali vyučovať v novej školskej budove učiteľ a riaditeľ Martin Hlásnik, učiteľky Gabriela Hlásniková a Ľudmila Koblendová. V troch triedach sa vtedy učilo 147 žiakov, ktorí sa pripravili na oslavu úradného odovzdania školskej budovy. Deň slávnosti bol 28. októbra 1930. 
V novembri sa uskutočnila v škole oslava jej 80 – tych narodenín.  Pozvaní boli bývalí i  súčasní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy a ďalší hostia. Oslavy sa zúčastnili starostka obce Alžbeta Suriaková, a Ing. Vladimír Macášek  poslanec VÚC Žilina. 
Po slávnostnom obede, prehliadke školy a zápise do školskej kroniky sa všetci presunuli do kultúrneho domu, kde  bola slávnostná akadémia.
Otvorila ju riaditeľka školy Mgr. Beáta Dubovická. V kultúrnom programe sa predstavili  deti  materskej školy,  žiaci základnej školy  básňami, piesňami, tančekmi a dramatizáciou rozprávok.  Svoj talent ukázali aj bývalí žiaci školy: Vaneska Ďurčová v hre na husle, Dominika a Korinka Heltové v  hre na flautu, Erika Šutá  (víťazka celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska) v speve, hre na harmoniku, kostolný spevácky zbor  a ďalší.
Potom školský erb pokrstila starostka obce Alžbeta Suriaková a učiteľka Mgr. Vilma Kuricová za 36-ročné pôsobenie v škole dostali kyticu. Pri príležitosti výročia školy všetci  žiaci a pozvaní hostia  na pamiatku dostali  pamätné predmety a publikáciu o histórii školy s názvom “Základná škola Lodno 1930 – 2010,   80 rokov.“ Jej autorkou je riaditeľka ZŠ Mgr. Beáta Dubovická.
V publikácii sú vymenovaní  všetci  pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí v nej pôsobili, počty žiakov v jednotlivých školských rokoch. V školskom roku 1940/41 školu navštevovalo až 202 žiakov od 1. po 8. triedu. Sú tu i žiaci, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Nechýbajú spomienky súčasných zamestnancov ZŠ Lodno... 
80 rokov uplynulo od slávnostného otvorenia (29. október 1930) vtedy Štátnej ľudovej školy v Lodne, neskôr Národnej školy.  Počas tejto doby tu pôsobilo skoro 80 pedagogických zamestnancov. Odvtedy sa zmenila tvár školy. Najväčšie rekonštrukčné práce sa uskutočnili v posledných rokoch. 
Na prelome rokov 2007/2008 bola kompletná rekonštrukcia  a obnovenie vnútorných priestorov školy, ako zníženie a zateplenie stropov, montáž neónových svetiel, kazetového stropu na chodbe, výmena a zateplenie podlahy, vyrovnanie a odhlučnenie stien, montáž nových plastových vchodových dverí a ďalšie interiérové úpravy. V rokoch  2008 až 2009 sa uskutočnila prístavba a nadstavba budovy. Pristavená bola kuchyňa a školská  jedáleň,  nadstavbou bola vybudovaná menšia telocvičňa a zároveň spoločenská miestnosť, počítačová učebňa, trieda pre predškolákov a kancelária. 30. októbra 2009 bolo slávnostne otvorené školské multifunkčné ihrisko za účasti predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. Vďaka patrí starostke obce Alžbete Suriakovej, jej zástupcovi Jozefovi Jedinákovi, poslancom obecného zasupiteľstva a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali  na budovaní a modernizovaní školy pre našich žiakov.  
Informácie a fotografie z osláv sú zverejnené na webovej stránke školy www.zslodno.edupage.org . Pribudnú i videá z jednotlivých kultúrnych predstavení. 
Mgr. Beáta Dubovická, riaditeľka školy
Foto: Starostka Alžbeta Suriaková krstí erb školy.

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria