Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Lodno
  Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
 • +421 x 4231756
  0904181899
Utorok 29. 9. 2020

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy. Správca webstránky: Mgr. Beáta Dubovická, riad. školy.

 

NAŠA ŠKOLA MÁ 89 ROKOV!!!

Novinky

 • 1/ Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Stiahnite tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti..docx

  2/Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • OZNAM zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (stiahnite tu: VYHLaSENIE_zakonneho_zastupcu..docx ) a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (stiahnite tu: DOTAZNIK_A_VYHLaSENIE__rodica_na_zaciatku_skolskeho_roka._(aktualiz.).docx ).

  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 v budove školy a bude prebiehať samostatne v jednotlivých triedach v nasledovných časoch:

  Žiaci 1. ročníka prichádzajú do školy o 09:00 hod. v sprievode iba 1 rodiča. Prinesú si so sebou školskú tašku.

  Žiaci 2 a 3. ročníka prichádzajú do školy o 08:45 hod.

  Žiaci 4. ročníka prichádzajú do školy o 09:15 hod.

  • v priestoroch predchodby prebehne ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia

Novinky

Kontakt 0911181890

 • Základná škola Lodno
  Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
 • +421 x 4231756
  0904181899

Fotogaléria