Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Lodno
  Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
 • +421 x 4231756
  0911 181 890

Zvonenie

Štvrtok 17. 1. 2019

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy. Správca webstránky: Mgr. Beáta Dubovická, riad. školy.

 

NAŠA ŠKOLA MÁ 88 ROKOV!!!

Novinky

 • Vyučovanie v novom roku po vianočných prázdninách sa začína v utorok, 8. januára 2019, rovnako i prevádzka školského klubu detí.

 • Do galérie Náš vianočný stromček boli pridané fotografie.

 • Znova sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže v speve vianočných piesní Vianočný zvonček v Kys.N. Meste pod vedením p. uč. Brandýsovej. I tento rok získali pre našu školu umiestnenie 1. miesto a to skupina detí Marianka Brandýsová, Anetka Ďurčová, Natálka Martikánová v sprievode heligónky Dávidkom Mrvečkom a 2. miesto spevácka skupina týchto detí posilnená o Rebeku Brandýsovú, Elišku Kasajovú a Pavlínku Hanuliakovú. Gratulujeme. Deti boli za svoj úspech ocenené odmenou a pochvalou.

 • Do galérie Vianočná akadémia v KD Lodno boli pridané fotografie.

  V piatok, 21.decembra 2018, po dôkladnej príprave a nácviku triednymi pani učiteľkami Kvašňovskej (1.roč.), Šutiakovej (2.roč.). Brandýsovej (3.roč.) a Dubovickej (4.roč.) vystúpili naši žiaci v Kultúrnom dome v Lodne so svojím kultúrnym programom. Deti spievali, tancovali, prednášali básne, hrali divadielka, rozprávky Soľ nad zlato, O červenej čiapočke, Koza rohatá a jež, Materinská láska, vypočuli sme si hru na heligónkach, harfe, akordeone, žiaci z Detského folklórneho súboru Lodňanček pod vedením Laury Riečičiarovej a Martina Petričku z FS Drevár zaspievali a zatancovali svoje pásmo, s programom sa predstavili aj žiaci ZUŠ KNM - pobočka Lodno pod vedením Alenky Gavlasovej, rodina Mrvečková nám zahrala a zaspievala vianočné koledy. Každé predstavenie bolo odmenené veľkým potleskom rodičov, starých rodičov a hostí, ktorých bola plná sála. Na konci celej vianočnej akadémie, po dvojhodinovom programe, sme si všetci spoločne zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc. Atmosféra bola úžasná, vládla radosť a dobrá nálada z prichádzajúcich Vianoc. Po skončení programu sa otvorili vianočné trhy, kde si mohli hostia zakúpiť deťmi vyrobené vianočné výrobky, ikebany. Taktiež aktívne mamičky Janka Ďurčová, Lenka Bzdylová, Janka Hanuliaková, Lenka Kavčiaková, Zuzka Mozolová, Marcelka Šouflová a pani učiteľka Kvašňovská prispeli svojimi výrobkami. Zuzke Mrvečkovej ďakujeme za varenie vianočného punču, Janke Ďur

Novinky

Kontakt 0911181890

 • Základná škola Lodno
  Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
 • +421 x 4231756
  0911 181 890

Fotogaléria