Navigácia

2% z odovzdanej dane

2% z odovzdanej dane - tlačivá, informácie

Tu si môžete stiahnuť tlačivo Vyhlásenie zamestnanca o poukázaní 2% z odovzdanej dane a tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa

o zaplatení dane. 2% naša škola vyberá v spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región Žilina. 

Dôležité: Aby nám boli vyzberané finančné prostriedky poukázané na náš účet, musíme mať aspoň kópie vypísaného vyhlásenia a potvrdenia,

resp. strany o poukázaní 2% z daňového priznania, na základy ktorých si vyžiadame od nadácia nami vyzberané prostriedky. 

 

VYHLÁSENIE ZAMESTNANCA :

vyhlasenie-zamestnanci_2013_(1).doc

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA

potvrdenie-dan.rtf

VOPRED ĎAKUJEME. 

 

Z doteraz vyzberaných 2% z odovzdanej dane sme do školy zakúpili: dataprojektor, e-beam interaktívny systém, rebriny a lavičku do telocvične, keramické tabule do každej triedy + príslušenstvo,

fotoaparát, držiaky na dataprojektory do tried + príslušenstvo, výučbové softwéry k vyučovacím predmetom, basketbalové koše na športové ihrisko, hokejky, nástenné obrazy na vyučovacie predmety,

ďalšie vyučovacie pomôcky. Aj v tomto roku využijeme finančné prostriedky na ďalšiu modernizáciu vyučovacieho procesu. 

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria