Navigácia

 • Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka

  Do galérie Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka boli pridané fotografie.

  16. - 20. apríla 2018 absolvovali naši tretiaci a štvrtáci plavecký výcvik na Mestskej plavárni v Čadci. Naučili sa základy plaveckých techník kraul, znak, prsia. Niektorí mali z vody strach, ale neskôr sa s ňou "skamarátili" a pri učení zažili veľa zábavy. Poďakovanie patrí plaveckému trénerskému tímu p. Gabriša za obetavú prácu s našimi deťmi.

 • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

  Zápis do prvého ročníka na šk.rok 2018/2019

   sa uskutoční 13.4.2018  od 13.30 do 15.30 v budove školy.

 • Za tradíciami a FS Jedľovina do ZŠ Rudina

  Do galérie Za tradíciami a FS Jedľovina do ZŠ Rudina boli pridané fotografie.

 • Slávici Kysúc 2018 - súťaž

  Do galérie Slávici Kysúc 2018 - súťaž boli pridané fotografie.

 • Exkurzia Múzeum a Poľovnícka výstava v KD Čadca

  Do galérie Exkurzia Múzeum a Poľovnícka výstava v KD Čadca boli pridané fotografie.

 • Fašiangový karneval

  Do galérie Fašiangový karneval boli pridané fotografie.

  V utorok, keď sa "pochováva basa" a končia zábavy, sme si v škole urobili fašiangový karneval. Deti sa riadne vyšantili, zatancovali si a zasúťažili. Už do školy deti prišli a učili sa  v krásnych maskách. Veru, bolo ťažké vybrať tie najkrajšie. Po veselých súťažiach a diskotéke dostali všetky masky sladkosti. No tie naoriginálnejšie si zaslúžili aj odmenu.

  Odmeny oceneným maskám, za výhry v súťažiach a sladkosti boli zakúpené z fondu ZRPŠ.

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo v prednese povesti

  Do galérie Šaliansky Maťko - okresné kolo v prednese povesti boli pridané fotografie.

 • Vianočná besiedka u tretiakov

  Do galérie Vianočná besiedka u tretiakov boli pridané fotografie.

 • Vianočná akadémia 2017

  Do galérie Vianočná akadémia 2017 boli pridané fotografie.

  „Prišli sme Vám zaspievať,

  zdravie, šťastie vinšovať."

  Dňa 20. decembra 2017 o 13:30 hod. sa v Kultúrnom dome Lodno uskutočnila Vianočná akadémia Základnej školy Lodno. V kultúrnom programe sa piesňami, básňami, scénkami a rozprávkami predstavili  žiaci ZŠ Lodno + DFS Lodňanček, žiaci navštevujúci ZUŠ  Kysucké Nové Mesto – pobočka Lodno.  Po skončení besiedky si mohli návštevníci zakúpiť rôzne vianočné výrobky na vianočných trhoch. 

    

   

   

   

 • Vianočný koncert v ZŠ Lodno - žiaci ZUŠ KNM

  Vianočný koncert v ZŠ Lodno - pobočka ZUŠ KNM- Anetka Ďurčová, Marianka Brandýsová, Veronika Brandýsová a Barborka Mrvečková pod vedením Alenky Gavlasovej - krásny spev. 

 • Mikuláš v KD Lodno

  Do galérie Mikuláš v KD Lodno boli pridané fotografie. 


  V nedeľu, 10.decembra 2017, navštívil Lodno Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Dopočul sa, že v Lodne sú šikovné a talentované deti, ktoré sa mu predstavili s pekným programom plných  básní, piesní a tančekov, ktoré s nimi nacvičili pani učiteľky. Za to dostali všetci od Mikuláša balíčky plné sladkostí. 

 • Vianočný zvonček - 3. miesto v speve vianočných kolied

  Vianočný zvonček 2017 - okresná súťaž v speve vianočných piesní. Našu školu reprezentovali Marianka Brandýsová a Anetka Ďurčová (3.roč.), Rebeka Brandýsová a Eliška Kasajová (2. roč.). Na heligónke hral Dávidko Mrvečka (2.roč.). Pre školu získali pekné 3. miesto. GRATULUJEME!  Video zo súťaže: https://www.facebook.com/206553359403122/videos/1644819782243132/ Do galérie Vianočný zvonček - 3. miesto v speve vianočných kolied boli pridané fotografie.

  Marianka Brandýsová, Anetka Ďurčová (3.r.), Rebeka Brandýsová a Eliška Kasajová (2.r.)vyhrali 3. miesto v okresnom kole súťaže Vianočný zvonček v speve vianočných piesní. Do spevu im na heligónke  hral Davidko Mrvečka.(2.r.) 

 • Mikuláš 2017

  Do galérie Mikuláš 2017 boli pridané fotografie.

  6. 12. - Deň, keď chodí Mikuláš. Aj tento rok navštívil Základnú školu v Lodne Mikuláš. Deti ho už netrpezlivo očakávali nielen kvôli sladkostiam, ktoré vždy so sebou nosí. Zvedavé boli najmä na čerta, ktorý Mikuláša sprevádzal. Veru, nechýbali ani slzičky strachu. No báť sa čerta nemuseli dobré deti. Prišiel skôr postrašiť tých lapajov, ktorí by sa mali zlepšiť v správaní aj v prospechu. Ale nakoniec dostali mikulášske balíčky všetci žiaci, lebo sa predstavili s milým programom plných básní, piesní a tančekov. 

  Poďakovanie patrí p. Danielovi Suriakovi, ktorý pomohol Mikulášovi pripraviť a doviezť do školy balíčky, tiež prispel sponzorsky sumou 1,20 € na každý balíček, 0,60 € bolo hradené zo ZRPŠ a 1€ rodičmi, za čo ďakujeme. Deti tak mohli stráviť  v škole krásneho Mikuláša.

 • 10. 10. 2017

  V utorok, 10.10.2017, začala v našej škole výmena okien. Staré drevené okná, cez ktoré v zime prefukovalo a vykurovanie bolo menej efektívne pre únik tepla, sa vymenili za nové, plastové okná. Finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie na výmenu okien pomohol získať z ministerstva školstva  pre našu školu pán poslanec obecného zastupiteľstva Ľudovít Fuják, za čo mu veľmi ĎAKUJEME. Vďaka nemu budeme mať v triedach teplejšie, tiež krajšie prostredie, nakoľko sa triedy odrazu vymaľujú. Počas rekonštrukčných prác vyučovanie prebieha riadne a to v nadstavbe budovy školy. Organizácia vyučovania aj mimoškolských aktivít je zabezpečená tak, aby sa mohli všetky uskutočniť.   Do galérie Výmena okien v škole, rekonštrukcia v budove školy boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  28. 8. 2017

  Vážení rodičia, milí žiaci.

        Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa bude konať v pondelok, dňa 4. septembra 2017, o 9.hod. v priestoroch školy. Prváčikovia prídu v sprievode svojich rodičov a prinesú si aj školskú tašku.  Tešíme sa na Vás. 

                                                                                                                Riaditeľstvo školy

 • 3. 7. 2017

  Do galérie Príprava na hasičskú súťaž boli pridané fotografie. Veľké poďakovanie patrí Ľubošovi Liskovi - vedúcemu krúžku Mladý hasič, ktorý pripravuje našich žiakov na hasičské súťaže a na prácu hasiča. 

 • 3. 7. 2017

  Do galérie Lodňanček ako hosť na 45. ročníku Folklórneho festivalu v Ochodnici boli pridané fotografie. Veľké poďakovanie patrí Erika Hoferovej, vedúcej detského folklórneho súboru Lodňanček v našej škole, za jej aktívnu a obetavú prácu s našimi žiakmi pri nácvikoch a vystúpeniach. 

strana:

Novinky

Kontakt 0911181890

 • Základná škola Lodno
  Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
 • +421 x 4231756
  0911 181 890

Fotogaléria