Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1. trieda 1.A 1.A
  2. trieda 2.A 2.A
  3. trieda 3.A 3.A
  4. trieda 4.A 4.A
  Počítačová učebňa PCU Rozvrh
  Riaditeľňa
  Školská jedáleň
  Školské športové multifunkčné ihrisko
  Telocvičňa TVU Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1063 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.09.2017

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria